Sporządzanie i redagowanie zgłoszeń do Zakładów Ubezpieczeń oraz pism do Sądów Powszechnych

W sporządzaniu zgłoszeń szkód:

 • komunikacyjnych (zderzenie i uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie przewożonych rzeczy, przewożonego towaru i inne);
 • majątkowych (powódź, zalanie, huragan, ogień i inne zdarzenia losowe);
 • wyrządzonych przez osoby trzecie;
 • innych zdarzeń powodujących uszczerbek w majątku.
 
13 grudnia 2018
Sporządzanie i redagowanie pism sądowych

Pomoc poszkodowanym

13 grudnia 2018
 • Kancelaria Pomocy Poszkodowanym w wypadkach doctrina Marta Kulesza
 • ul. Przemysłowa 13a
 • 35-106 Rzeszów
 • 500 584 514
 • 607 598 685
 • 17 875 1201
 • biuro@doctrina.pl
hello! Studio