Odszkodowania powypadkowe

Pomożemy Państwu w sytuacji kiedy:

 • mieliście Państwo wypadek (komunikacyjny, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w innym miejscu, inny) i nie otrzymaliście Państwo odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • mieliście Państwo wypadek (komunikacyjny, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w innym miejscu, inny) i uważacie Państwo, że zajęte stanowisko przez firmę ubezpieczeniową jest krzywdzące;
 • Państwa bliscy lub krewni na skutek wypadku (komunikacyjnego, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w innym miejscu) doznali obrażeń ciała lub zmarli;
 • wskutek wypadku zostało uszkodzone lub zniszczone mienie;
 • nie zgłosiliście Państwo szkody ponieważ sprawca nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ze swej strony:

Poprowadzimy powierzoną nam sprawę od chwili jej zgłoszenia i podpisania pełnomocnictwa do chwili zajęcia stanowiska przez towarzystwo ubezpieczeniowe bez zbędnego angażowania Poszkodownego/Uprawnionego.

Zajmujemy się uzyskiwaniem:

 • szeroko pojętych odszkodowań;
 • zadośćuczynień za doznaną krzywdę (art. 445, 446 § 4 k.c);
 • renty na zwiększone potrzeby (czasowej, dożywotniej);
 • renty z tytułu utraconych możliwości zarobkowych (czasowej, dożywotniej);
 • oraz inne.

Nasze usługi świadczymy wszystkim Poszkodowanym, bez względu na rozmiar i rodzaj powstałej szkody oraz miejsce zamieszkania (teren całej Polski).

Nasze usługi polegają między innymi na:

 • wykonaniu opinii medycznych, mających na celu ustalenie faktycznego trwałego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego obecnego oraz mogącego wystąpić w przyszłości;
 • reprezentowaniu Poszkodowanych/Uprawnionych w sprawach przed zakładem ubezpieczeń     w ramach postępowania ugodowego oraz w razie konieczności spraw w postępowaniu sądowym;
 • bieżącym kontrolowaniu terminowości działań oraz zajmowaniem stanowiska przez zakład ubezpieczeń.

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na reprezentowanie swojej osoby przez naszą Kancelarię wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, czy nieubezpieczonego sprawcy szkody prosimy skontaktować się z nami telefonicznie, a my w dogodnym dla Państwa terminie przyjedziemy do miejsca zamieszkania. W oparciu o uzyskane od Państwa dokumenty oraz informacje dokonamy fachowej i rzetelnej oceny sytuacji a następnie podejmiemy czynności zmierzające do otrzymania odszkodowania.

Skorzystanie z naszych usług nie jest związane z żadnymi opłatami wstępnymi!

Nasze wynagrodzenie stanowić będzie jedynie honorarium od uzyskanej dla Poszkodowanego/Uprawnionego kwoty odszkodowania po jego wypłaceniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.W trakcie prowadzenia sprawy nie pobieramy żadnych opłat czy zaliczek.

 

 
12 grudnia 2018
Odszkodowania powypadkowe

Pomoc poszkodowanym

12 grudnia 2018
 • Kancelaria Pomocy Poszkodowanym w wypadkach doctrina Marta Kulesza
 • ul. Przemysłowa 13a
 • 35-106 Rzeszów
 • 500 584 514
 • 607 598 685
 • 17 875 1201
 • biuro@doctrina.pl
hello! Studio